8 Mayıs 2011 Tarihli ve 27928 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2011/1697     “Ortaklar İçmesuyu Projesi” Bünyesindeki “Aydın İçmesuyu Arıtma Tesisleri” ile “İçmesuyu Ana İsale Hattı ve Pompa İstasyonu” İşleri Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2011/1696    Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Adıyaman Üniversitesi Çevre Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri