8 Mayıs 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27928

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2011/1697

             2011 Yılı Yatırım Programında 1995K050140 proje numarasıyla yer alan “Ortaklar İçmesuyu Projesi” bünyesindeki “Aydın İçmesuyu Arıtma Tesisleri” ile “İçmesuyu Ana İsale Hattı ve Pompa İstasyonu” işleri kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâhlar ile alanlar üzerinde bulunan taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Çevre ve Orman Bakanlığının 31/3/2011 tarihli ve 889 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

                Başbakan

 

               C. ÇİÇEK                                                        B. ARINÇ                                                         A. BABACAN                                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                               Devlet Bakanı

 

              H. YAZICI                                                      F. N. ÖZAK                                                   M. Z. ÇAĞLAYAN                                         F. ÇELİK

           Devlet Bakanı                                                Devlet Bakanı                                                     Devlet Bakanı                                          Devlet Bakanı

 

             C. YILMAZ                                                   S. A. KAVAF                                                        C. YILMAZ                                         A. KAHRAMAN

         Devlet Bakanı V.                                             Devlet Bakanı                                                     Devlet Bakanı                                          Adalet Bakanı

 

           M. V. GÖNÜL                                                   O. GÜNEŞ                                                     A. DAVUTOĞLU                                        M. ŞİMŞEK

    Milli Savunma Bakanı                                        İçişleri Bakanı                                                   Dışişleri Bakanı                                       Maliye Bakanı

 

           N. ÇUBUKÇU                                                  M. DEMİR                                                           R. AKDAĞ                                            M. H. SOLUK

      Milli Eğitim Bakanı                             Bayındırlık ve İskân Bakanı                                        Sağlık Bakanı                                       Ulaştırma Bakanı

 

             M. M. EKER                                                    Ö. DİNÇER                                                           N. ERGÜN                                                T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı                       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                              Sanayi ve Ticaret Bakanı              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                                               E. GÜNAY                                                             V. EROĞLU

                                                                                  Kültür ve Turizm Bakanı                                       Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Eki için tıklayınız