1 Mayıs 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27921

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SEÇME KARARI

             Cumhurbaşkanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/30

             Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman YALÇINKAYA’nın görev süresi 21 Mayıs 2011 tarihinde sona ereceğinden; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154 üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32 nci maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından, yukarıda belirtilen tarihten geçerli olmak üzere Yargıtay 6. Ceza Dairesi Üyesi Hasan ERBİL seçilmiştir.

30/4/2011

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI