29 Nisan 2011 Tarihli ve 27919 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2011/1443    Türkiye Cumhuriyeti ile Yemen Cumhuriyeti Arasında Denizcilik Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1447    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1459    Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bahreyn Krallığı Çalışma Bakanlığı Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1577    Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

2011/1581    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal Kapasitenin Geliştirilmesine İlişkin İyi Niyet Protokolü ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Prizren Üniversitesinin Kuruluşuna İlişkin İyi Niyet Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2011/1583    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1605    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında, Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı ile İlgili Finansman Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1607    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yaban Hayatının Korunması ve Geliştirilmesi Alanında İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2011/1617    Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1630    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı, Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programının Uygulamasına İlişkin Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1632    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2008 Yılı Mali İşbirliği Anlaşması’nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

2011/1665    Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Elektrik Bakanlığı Arasında Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımı, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanlarında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

TEBLİĞ

—  Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Veteriner İlaçlarına Ait Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitlerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2011/20)

 

İLANLAR

- Yargı İlânları