29 Nisan 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27919

YNETMELK

stanbul Kltr niversitesinden:

STANBUL KLTR NVERSTES NLSANS VE LSANS

ETM VE RETM YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 21/11/2010 tarihli ve 27762 sayl Resm Gazetede yaymlanan stanbul Kltr niversitesi nlisans ve Lisans Eitim ve retim Ynetmeliinin 16 nc maddesinin onikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki onnc fkra eklenmitir.

(12) Baka yksekretim kurumlarndan gei yapm rencilerin daha nce alm olduklar derslerden, ilgili mevzuat hkmleri uyarnca edeerlii kabul edilenlere, T simgesi verilir.

(13) renci deiim programlarnda alnan derslerin kredi edeerlii ve notlarnn intibak ilgili blm kurulu teklifi ile faklte ynetim kurulu tarafndan yaplr.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Kltr niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

21/11/2010

27762

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

27/3/2011

27887

2

4/4/2011

27895