29 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27919

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   28 Nisan 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-4854

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 29 Nisan 2011 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        28 Nisan 2011

      B.01.0.KKB.01-06-154-412

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 28/4/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4854 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Nisan 2011 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI