28 Nisan 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27918

TEBLİĞ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan

Müteahhitlik Karneleri Ve İş Bitirme Belgelerinin

2011 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları

Hakkında Tebliğ

             28/3/1981 tarih ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği” uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

             1/1/2011 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş bitirme Belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir.

             A) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2012 tarihine kadar uygulanacaktır.

             B) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 23.545,487 ile çarpılacaktır.

             C) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 19.577,636 ile çarpılacaktır.

             D) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.

 

Yıllar

2011 yılında uygulanacak katsayılar

53'den önceki yıllar

1.671.917,686

1954

1.508.079,331

1955

1.335.603,300

1956

1.094.213,531

1957

957.234,704

1958

875.604,038

1959-1966

743.798,792

1967

674.802,073

1968

619.429,519

1969

590.064,523

1970

550.691,617

1971

495.452,038

1972

419.896,726

1973

371.442,759

1974

275.686,584

1975

219.844,529

1976

187.514,922

1977

137.544,197

1978

98.356,390

1979

72.823,555

1980

34.017,279

1981

23.545,487

1982

19.577,636

1983

17.018,386

1984

13.615,253

1985

9.385,790

1986

6.797,917

1987

5.239,652

1988

3.483,400

1989

2.113,256

1990

1.281,818

1991

822,511

1992

493,923

1993

297,951

1994

178,511

1995

81,140

1996

44,955

1997

23,092

1998

13,381

1999

8,637

2000

5,223

2001

4,266

2002

2,577

2003

1,981

2004

1,707

2005

1,529

2006

1,442

2007

1,287

2008

1,208

2009

1,104

2010

1,076

2011

1,000

 

Tebliğ olunur.