26 Nisan 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 27916

KANUNLAR

TRKYE CUMHURYET HKMET LE SUUD ARABSTAN KRALLII

HKMET ARASINDA ASKER ALANDA ETM, TEKNK VE

BLMSEL BRL ANLAMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUUNA DAR KANUN

Kanun No. 6226 Kabul Tarihi: 6/4/2011

MADDE 1 (1) 24 Mays 2010 tarihinde Ankara'da imzalanan "Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Suudi Arabistan Krall Hkmeti Arasnda Askeri Alanda Eitim, Teknik ve Bilimsel Birlii Anlamas"nn onaylanmas uygun bulunmutur.

MADDE 2 (1) Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 (1) Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

25/4/2011

TRKYE CUMHURYET GENELKURMAY BAKANLII VE ALMANYA

FEDERAL CUMHURYET FEDERAL SAVUNMA BAKANLII ARASINDA

YAPILAN MHMMAT DAHL LEOPARD 2 ANA MUHAREBE TANKI

SLAH SSTEMNN MTEREK KONFGRASYON KONTROL

YNETM (JCCM) KONULU MUTABAKAT MUHTIRASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUUNA

DAR KANUN

Kanun No. 6227 Kabul Tarihi: 6/4/2011

MADDE 1 (1) Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti adna 13 Ekim 2009 tarihinde imzalanan "Trkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Bakanl ve Almanya Federal Cumhuriyeti Federal Savunma Bakanl Arasnda Yaplan Mhimmat Dahil Leopard 2 Ana Muharebe Tank Silah Sisteminin Mterek Konfigrasyon Kontrol Ynetimi (JCCM) Konulu Mutabakat Muhtras"nn onaylanmas uygun bulunmutur.

MADDE 2 (1) Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 (1) Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

25/4/2011

TRKYE CUMHURYET HKMET LE LBNAN CUMHURYET

HKMET ARASINDA ASKER ALANDA ETM, TEKNK VE

BLMSEL BRL ANLAMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUUNA DAR KANUN

Kanun No. 6228 Kabul Tarihi: 6/4/2011

MADDE 1 (1) 11 Ocak 2010 tarihinde Ankara'da imzalanan "Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Lbnan Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Askeri Alanda Eitim, Teknik ve Bilimsel Birlii Anlamas"nn onaylanmas uygun bulunmutur.

MADDE 2 (1) Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 (1) Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

25/4/2011

TRKYE CUMHURYET GENELKURMAY BAKANLII LE MISIR ARAP

CUMHURYET SAVUNMA BAKANLII ARASINDA ASKER ALANDA

ETM, TEKNK VE BLMSEL BRL MUTABAKAT

MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUUNA DAR KANUN

Kanun No. 6229 Kabul Tarihi: 6/4/2011

MADDE 1 (1) 18 Kasm 2009 tarihinde Ankara'da imzalanan "Trkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Bakanl ile Msr Arap Cumhuriyeti Savunma Bakanl Arasnda Askeri Alanda Eitim, Teknik ve Bilimsel Birlii Mutabakat Muhtras"nn onaylanmas uygun bulunmutur.

MADDE 2 (1) Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 (1) Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

25/4/2011

TRKYE CUMHURYET HKMET LE LBNAN CUMHURYET

HKMET ARASINDA ASKER ETM BRL MUTABAKAT

MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUUNA DAR KANUN

Kanun No. 6230 Kabul Tarihi: 6/4/2011

MADDE 1 (1) 21 Nisan 2009 tarihinde Ankara'da imzalanan "Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Lbnan Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Askeri Eitim Birlii Mutabakat Muhtras"nn onaylanmas uygun bulunmutur.

MADDE 2 (1) Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 (1) Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

25/4/2011

TRKYE CUMHURYET HKMET LE MALDVLER CUMHURYET

HKMET ARASINDA ASKER ALANDA ETM, TEKNK

VE BLMSEL BRL EREVE ANLAMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUUNA

DAR KANUN

Kanun No. 6231 Kabul Tarihi: 6/4/2011

MADDE 1 (1) 15 Eyll 2010 tarihinde Ankara'da imzalanan "Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Maldivler Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Askeri Alanda Eitim, Teknik ve Bilimsel Birlii ereve Anlamas"nn onaylanmas uygun bulunmutur.

MADDE 2 (1) Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 (1) Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

25/4/2011

TRKYE CUMHURYET HKMET LE FEDERAL DEMOKRATK

ETYOPYA CUMHURYET HKMET ARASINDA ASKER ALANDA

BRLNE LKN EREVE ANLAMASI VE BU ANLAMADA

YAPILAN 1 NUMARALI DEKLN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUUNA DAR KANUN

Kanun No. 6232 Kabul Tarihi: 6/4/2011

MADDE 1 (1) 25/4/2006 tarihinde Ankara'da imzalanan "Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Askeri Alanda birliine likin ereve Anlamas" ile 16/5/2008 tarihinde Ankara'da imzalanan "Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Askeri Alanda birliine likin ereve Anlamasnda Yaplan 1 Numaral Deiiklik"in onaylanmas uygun bulunmutur.

MADDE 2 (1) Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 (1) Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

25/4/2011

TRKYE CUMHURYET HKMET LE SURYE ARAP CUMHURYET

HKMET ARASINDA TERR VE TERR RGTLERNE KARI

ORTAK BRL ANLAMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUUNA DAR KANUN

Kanun No. 6233 Kabul Tarihi: 6/4/2011

MADDE 1 (1) 21 Aralk 2010 tarihinde Ankara'da imzalanan "Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Terr ve Terr rgtlerine Kar Ortak birlii Anlamas"nn onaylanmas uygun bulunmutur.

MADDE 2 (1) Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 (1) Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

25/4/2011

AFGAN ULUSAL POLSNN ETLMES VE KAPASTESNN

GELTRLMES HUSUSUNDA TRKYE CUMHURYET

HKMET LE AFGANSTAN SLAM CUMHURYET

HKMET ARASINDA BRL YAPILMASINA

DAR MUTABAKAT MUHTIRASININ

ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUU HAKKINDA

KANUN

Kanun No. 6234 Kabul Tarihi: 6/4/2011

MADDE 1 (1) 5 Mart 2011 tarihinde Kabil'de imzalanan "Afgan Ulusal Polisinin Eitilmesi ve Kapasitesinin Gelitirilmesi Hususunda Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Afganistan slam Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda birlii Yaplmasna Dair Mutabakat Muhtras"nn onaylanmas uygun bulunmutur.

MADDE 2 (1) Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 (1) Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

25/4/2011

TRKYE CUMHURYET HKMET LE SURYE ARAP CUMHURYET

HKMET ARASINDA DENZCLK ANLAMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUUNA DAR KANUN

Kanun No. 6235 Kabul Tarihi: 6/4/2011

MADDE 1 (1) 6 Eyll 2004 tarihinde am'da imzalanan "Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Denizcilik Anlamas"nn onaylanmas uygun bulunmutur.

MADDE 2 (1) Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 (1) Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

25/4/2011