22 Nisan 2011 Tarihli ve 27913 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2011/1618    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk Eximbank Tarafından Suriye’ye 180 Milyon Avro (250 Milyon Dolar) Karşılığı Tutarında Bir Kredi Hattının Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1679    Türkiye’de Yapılan Birleşmiş Milletler Konferansları ve Toplantılarına Dair Ayrıcalık, Bağışıklık ve Diğer Bazı Hususlara İlişkin Düzenlemeler Hakkında Birleşmiş Milletler ve Türkiye Arasındaki Çerçeve Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1680     D-8 Üyesi Ülkeler Arasında Gümrük Konularında Çok Taraflı İdari Yardım Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1681    “D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması”nın ve Anılan Anlaşma’nın Ekini Teşkil Eden “D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasına (TTA) İlişkin Menşe Kuralları”nın Onaylanması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

2011/1594    Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

2011/1643    Büyükelçi Atanmasına Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Harran Üniversitesi GAP Bölgesi El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Harran Üniversitesi Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Harran Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Harran Üniversitesi Bilgi İşlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Harran Üniversitesi Fıstık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 115)

—  Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/39)

—  Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)

—  Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Alacakların Yeniden Yapılandırılması) (Seri No: 2)

—  Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2011 Tarihli ve 2011/25 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/4/2011 Tarihli ve 2011/35 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/4/2011 Tarihli ve 2011/38 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/4/2011 Tarihli ve 2011/39 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/4/2011 Tarihli ve 2011/40 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 20/4/2011 Tarihli ve 2011/ÖİB-K-05 Sayılı Kararı

—  Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

—  Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/6)

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri