20 Nisan 2011 Tarihli ve 27911 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Kararlar

 

YÖNETMELİKLER

—   Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Atatürk Üniversitesi Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Sakarya Üniversitesi Emine Aktürk Çocuk Bakımevi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Devresi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ (No: SGM-2011/3)

—   Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARLARI

—   Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun 11/4/2011 Tarihli ve 123/1 Sayılı Kararı

—   Devlet Muhasebesi Standardı 31 (DMS 31) Maddi Olmayan Duran Varlıklar

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—   Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

DANIŞTAY KARARI

—   Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


19/4/2011 tarihli ve 27910 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de; 12 Haziran 2011 Pazar Günü yapılacak 24 üncü Dönem Milletvekili Genel Seçimine Katılacaklara İlişkin “Geçici Aday Listeleri” yayımlanmıştır.