20 Nisan 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27911

YNETMELK

Bayndrlk ve skn Bakanlndan:

BNALARDA ENERJ PERFORMANSI YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayl Resm Gazetede yaymlanan Binalarda Enerji Performans Ynetmeliinin 25 inci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kurulu tarafndan hazrlanr. Bu belge, yeni binalar iin yap kullanma izin belgesi alnmas aamasnda ilgili idarelere sunulur. Enerji Kimlik Belgesi dzenlenmeyen binalara ilgili idarelerce yap kullanma izin belgesi verilmez. Enerji Kimlik Belgesinde yer alan bilgilerden ve bu bilgilerin doruluundan Enerji Kimlik Belgesi dzenlemeye yetkili kurulu sorumludur.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliinin 26/A maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bakanlk, Enerji Kimlik Belgesi dzenlemeye yetkili kurulularda grevli olan mhendis ve mimarlarn bu Ynetmeliin uygulamas ile ilgili eitim ve eitim sonunda yaplacak snav kriterlerini tebli ile yaymlar. Eitimler, niversitelerin mimarlk, inaat mhendislii, makine mhendislii, elektrik mhendislii, elektrik-elektronik mhendislii blmleri ile Mimarlar Odas, naat Mhendisleri Odas, Makina Mhendisleri Odas, Elektrik Mhendisleri Odas ve 5627 sayl Kanun kapsamnda bina sektrnde yetkilendirilmi enerji verimlilii danmanlk irketleri ile yaplacak protokole gre bu kurum ve kurulular tarafndan yaplr. Yaplan eitimler sonunda Bakanlk tarafndan yaplacak veya yaptrlacak snavda yz zerinden en az yetmi puan alanlara Enerji Kimlik Belgesi dzenlemek zere yetki belgesi verilir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Bayndrlk ve skn Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

5/12/2008

27075

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

1/4/2010

27539

2

30/6/2010

27627

3

19/2/2011

27851