20 Nisan 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27911

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   19 Nisan 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-4551

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Nisan 2011 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        19 Nisan 2011

      B.01.0.KKB.01-06-151-400

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 19/4/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4551 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Nisan 2011 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI