18 Nisan 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27909

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                           15 Nisan 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-4443

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 18 Nisan 2011 tarihinde Hindistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                 15 Nisan 2011

      B.01.0.KKB.01-06-146-392

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 15/4/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4443 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Nisan 2011 tarihinde Hindistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI