15 Nisan 2011 Tarihli ve 27906 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2011/1504  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmaya Ek Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/1587  Türkiye İstatistik Kurumunda Konut ve Nüfus Araştırması ile Ulusal Adres Veri Tabanının Kontrolü Çalışmasında Geçici Personel ve Kurum Dışından Kamu Personeli Çalıştırılmasının Usul ve Esaslarının Belirlenmesi ve Ödenecek Ücretlere Dair Karar

2011/1589  Zirve Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Tıp Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2011/1590  Zirve Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2011/1591  Zirve Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Diş Hekimliği Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2011/1592  Bazı Alanların Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Karar

2011/1595  Bazı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Kurulması Hakkında Karar

2011/1657  Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

 

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—  Danıştay Üyeliğine, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Eski Genel Müdürü Dr. Hasan GÜL’ün Seçilmesine Dair Karar (No: 2011/27)

 

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

—  Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Üye Serruh KALELİ’nin Seçilmesine Dair Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Peyami BATTAL’ın Atanmasına Dair Karar

2011/1676  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına (Guvernörlüğüne) Doç. Dr. Erdem BAŞÇI’nın Atanmasına Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Erzincan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/56, 59, 60, 61 ve 66)

—  Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Sahibi İmalatçı-İhracatçıların Listesi

—  Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 2)

 

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri