15 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27906

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

             Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

             Açık bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği’ne, Anayasa Mahkemesi’nin 14/4/2011 günlü toplantısında, Üye Serruh KALELİ seçilmiştir.