15 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27906

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                           14 Nisan 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-4428

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ :   a) 13/4/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12.305-4377 sayılı yazımız.

                         b) 13/4/2011 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-143-372 sayılı yazınız.

             G-20 Toplantısı ile Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları’na katılmak üzere; 14 Nisan 2011 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN, program değişikliği nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’ne gidemeyeceğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                 14 Nisan 2011

      B.01.0.KKB.01-06/C-6-390

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ :   a) 13/4/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4377 sayılı yazınız.

                         b) 13/4/2011 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-143-372 sayılı yazımız.

                         c) 14/4/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4428 sayılı yazınız.

             G-20 Toplantısı ile Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları’na katılmak üzere, 14 Nisan 2011 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın program değişikliği nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’ne gidemeyeceği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI