15 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27906

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

             Cumhurbaşkanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/27

             Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol eski Genel Müdürü Dr. Hasan GÜL seçilmiştir.

                                                                                      14/4/2011

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI