15 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27906

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1657

             Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Dışişleri Bakanlığının 23/3/2011 tarihli ve 1123 sayılı yazısı üzerine, 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü ve 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                               S. A. KAVAF                            A. BABACAN                                  H. YAZICI

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                      Devlet Bakanı V.

 

           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                A. KAHRAMAN

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                              O. GÜNEŞ                            A. DAVUTOĞLU                               M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                  M. H. SOLUK

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                             Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                     T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                   E. GÜNAY                                                                               V. EROĞLU

                         Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı

 

4/4/2011 TARİHLİ VE 2011/1657 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

             MADDE 1 − 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Kararnamenin eki Dışişleri Bakanlığına ait (1), (4) ve (5) sayılı cetvellerde, ekli cetvelde yer alan ek, iptal ve değişiklikler yapılmıştır.

             MADDE 2 − Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

(1) SAYILI CETVELE EK

KURUMUN ADI : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

BİRİM ADI                   BULUNDUĞU YER           AKREDİTE EDİLDİĞİ DİĞER ÜLKE VEYA YERLER

T.C. LİBREVİLLE BE   GABON CUMHURİYETİ                                          -

T.C. QUİT0 BE             EKVATOR CUMHURİYETİ                                     PANAMA

 

(1) SAYILI CETVELDE DEĞİŞİKLİK

KURUMUN ADI : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

BİRİM ADI                   BULUNDUĞU YER           AKREDİTE EDİLDİĞİ DİĞER ÜLKE VEYA YERLER

T.C. BOGOTA BE         KOLOMBİYA CUMHURİYETİ                                     -

                                     

                                      KONGO DEMOKRATİK   

T.C. KİNŞASA BE         CUMHURİYETİ                 KONGO CUMHURİYETİ

 

                                                                                 BELİZE, EL SALVADOR, GUATEMALA,

T.C. MEKSİKO BE        MEKSİKA                           HONDURAS, KOSTA RİKA, NİKARAGUA

 

(4) SAYILI CETVELE EK

KURUMUN ADI : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

BİRİM ADI                   BULUNDUĞU YER           BAĞLI OLDUĞU BİRİM  GÖREV ALANI

                                                                                                                        CASTİLLA VE LEON ÖZERK

BURGOS FBK                İSPANYA                           T.C. MADRİD BE          YÖNETİMİ

 

(4) SAYILI CETVELDE DEĞİŞİKLİK

KURUMUN ADI : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

BİRİM ADI                   BULUNDUĞU YER           BAĞLI OLDUĞU BİRİM  GÖREV ALANI

PANAMA FBK              PANAMA                           T.C. QUİTO BE                  PANAMA

PORT-LUİS FBK           MAURİTİUS                       T.C. ANTANANARİVO BE                MAURİTİUS

 

(4) SAYILI CETVELDE İPTAL

KURUMUN ADI : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

BİRİM ADI                   BULUNDUĞU YER           BAĞLI OLDUĞU BİRİM  GÖREV ALANI

LİBREVİLLE FBK         GABON                               T.C. KİNŞASA BE               GABON

 

(5) SAYILI CETVELE EK

KURUMUN ADI : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

BİRİM ADI                                       BULUNDUĞU YER                             GÖREV ALANI

T.C. LİBREVİLLE BE                      

KONSOLOSLUK ŞUBESİ                   GABON CUMHURİYETİ                      GABON CUMHURİYETİ

T.C. QUİTO BE                                                                                              EKVATOR CUMHURİYETİ, PANAMA

KONSOLOSLUK ŞUBESİ                   EKVATOR CUMHURİYETİ                 CUMHURİYETİ

 

(5) SAYILI CETVELDE DEĞİŞİKLİK

KURUMUN ADI : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

BİRİM ADI                               BULUNDUĞU YER                        GÖREV ALANI

T.C. BOGOTA BE                    

KONSOLOSLUK ŞUBESİ           KOLOMBİYA CUMHURİYETİ      KOLOMBİYA CUMHURİYETİ

T.C. DAKAR BE                       

KONSOLOSLUK ŞUBESİ           SENEGAL                                        SENEGAL, CAPE VERDE, GİNE BİSSAU

T.C. MEKSİKO BE                                                                            MEKSİKA, EL SALVADOR, BELİZE, KOSTA RİKA,

KONSOLOSLUK ŞUBESİ           MEKSİKA                                       GUATEMALA, NİKARAGUA, HONDURAS

T.C. KİNŞASA BE                     KONGO DEMOKRATİK                 KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ,

KONSOLOSLUK ŞUBESİ           CUMHURİYETİ                              KONGO CUMHURİYETİ