14 Nisan 2011 Tarihli ve 27905 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6217   Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6218   Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6219   Türkiyede Yapılan Birleşmiş Milletler Konferansları ve Toplantılarına Dair Ayrıcalık, Bağışıklık ve Diğer Bazı Hususlara İlişkin Düzenlemeler Hakkında Birleşmiş Milletler ve Türkiye Arasındaki Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6220   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü Arasında İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsünün Türkiyede Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6221   Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanun, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6222   Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun

 

YÜRÜTMÜ VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2011/1469    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1536    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine Dair Mukabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1668    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Pakistan’da Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Tarafından Program Koordinasyon Ofisi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1669    Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/1593    2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2011/1597    Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—    Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—    Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—    Maliye Bakanlığına, İçişleri Bakanı Osman GÜNEŞ’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—    İçişleri ve Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—    Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—    Millî Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—    Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—    Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—    Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—    Dokuz Eylül Üniversitesi Kemik, Kıkırdak, Doku Biyoteknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—    Ege Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—    Harran Üniversitesi Fıstık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—    Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—    Harran Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—    İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—    2011 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—    2011 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—    2011 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—    2011 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—    Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—    Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—    Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonunun İsminin Türkiye Ragbi Federasyonu Olarak Değiştirilmesine Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—    Anayasa Mahkemesinin E: 2009/53, K: 2011/19 Sayılı Kararı (18/6/1999 Tarihli ve 4389 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 12/12/2003 Tarihli ve 5020 Sayılı Kanun ile İlgili)

—    Anayasa Mahkemesinin E: 2008/44, K: 2011/21 Sayılı Kararı (25/5/2005 Tarihli ve 5352 Sayılı Kanun ile İlgili)

—    Anayasa Mahkemesinin E: 2009/44, K: 2011/27 Sayılı Kararı (2/3/1950 Tarihli ve 5584 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/4/2009 Tarihli ve 5893 Sayılı Kanun ile İlgili)

—    Anayasa Mahkemesinin E: 2009/57, K: 2011/33 Sayılı Kararı (26/10/1990 Tarihli ve 3671 Sayılı Kanun ile İlgili)

—    Anayasa Mahkemesinin E: 2009/64, K: 2011/34 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/4/1998 Tarihli ve 4359 Sayılı Kanun ile İlgili)

—    Anayasa Mahkemesinin E: 2007/114, K: 2011/36 Sayılı Kararı (6/6/2002 Tarihli ve 4760 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 16/7/2004 Tarihli ve 5228 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—    Yüksek Seçim Kurulunun 9/4/2011 Tarihli ve 329 Sayılı Kararı

 

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri