14 Nisan 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27905

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2011/1668

             25 Ekim 2009 tarihinde İslamabad’da imzalanan ve 23/2/2011 tarihli ve 6141 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Pakistan’da Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Tarafından Program Koordinasyon Ofisi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması; 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                               S. A. KAVAF                              O. GÜNEŞ                                     H. YAZICI

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.                    Devlet Bakanı V.

 

           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı

 

          C. YILMAZ                              S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                A. KAHRAMAN

       Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                              O. GÜNEŞ                                 T. YILDIZ                                    M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı V.                             Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                  M. H. SOLUK

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                             Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                     T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                               E. GÜNAY                                                                                V. EROĞLU

                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Türkçe ve Yabancı Dil Metinler için tıklayınız.