14 Nisan 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27905

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2011/1469

             22 Mayıs 2010 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve 3/11/2010 tarihli ve 6054 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/1/2011 tarihli ve HUMŞ/305473 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                        Abdullah GÜL

                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

           M. AYDIN                                F. N. ÖZAK                              M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

       Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                                  F. ÇELİK                                     C. YILMAZ                                    S. ERGİN

         Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                           M. V. GÖNÜL                             A. DAVUTOĞLU                               C. YILMAZ

   Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı V.                             Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı V.

 

        N. ÇUBUKÇU                            B. YILDIRIM                                  R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı V.                      Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              V. EROĞLU                                  M. M. EKER                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.           Sanayi ve Ticaret Bakanı V.        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                               E. GÜNAY                                                                                V. EROĞLU

                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı

 

Türkçe ve Yabancı Dil Metinler için tıklayınız.