14 Nisan 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27905

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

             Karar No: 329

- K A R A R -

Silifke 1. Gümrük Kapısı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 7/4/2011 tarihli ve 46 sayılı yazıda; Yüksek Seçim Kurulunun 30/3/2011 tarih ve 278 sayılı kararı ile 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında Mersin İli Silifke İlçesi Taşucu Deniz Limanı Gümrük Kapısında 10 Mayıs -12 Haziran 2011 tarihleri arasında oy verme işlemi yapılacağı, oy verme işleminin tatil günleri dahil 24 saat süre ile yapılacağının bildirildiği, Başkanlıklarınca Taşucu Gümrük Müdürlüğünden gümrük kapısından yolcu giriş ve çıkış saatlerinin bildirilmesi istenilmiş ve Taşucu Gümrük Müdürlüğünün cevabi yazısı ve ilgililerle yapılan görüşmeler neticesinde; Taşucu Deniz Limanında, giriş çıkış işlemlerinin gündüz 10.00’da başlayıp gece (gün sonu) 02.00’ye kadar devam ettiği, hava şartlarına bağlı olarak da bir iki saat rötarlı olarak yapıldığının bildirildiği, buna göre Taşucu Limanında genelgeye göre 24 saat esasının uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş bildirilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında  Kanunun 94/E maddesinin üçüncü fıkrasında;

“Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilecek gümrük kapılarında, oy verme gününden önceki yetmişbeşinci gün saat 08:00’dan oy verme günü saat 17:00’a kadar oy kullanılabilir. Hangi gümrük kapılarında tatil günleri dâhil 24 saat, hangilerinde daha az süreyle oy kullanılabileceğini tespite Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir.”

Yüksek Seçim Kurulunun 09/06/2010 tarihli, 2010/365 sayılı kararı ile kabul edilen 12 Eylül 2010 Pazar günü yapılacak Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulmasında Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Gümrük Kapısı İlçe Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri İle Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşlemlerine İlişkin Örnek:145/I sayılı Genelgenin 7. maddesinde;

“Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen gümrük kapılarında oy verme işleminin özelliği gereği sandık kurulunun görevi oy verme süresince günün 24 saati kesintisiz devam eder.”

hükümleri yer almaktadır.

Yüksek Seçim Kurulunun 30/3/2011 tarihli, 278 sayılı kararı ile kabul edilen 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Gümrük Kapısı İlçe Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri İle Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşlemlerine İlişkin Örnek:145/I sayılı Genelgenin 7. maddesinde, gümrük kapılarında oy verme işleminin oy verme sürecince günün 24 saati kesintisiz devam edeceği öngörülmekte ise de; Mersin İli Silifke İlçesi Taşucu Deniz Limanı Gümrük Kapısı’nda yolcu giriş ve çıkışlarının hava müsaadeli olarak 10:00 - 02:00 saatleri arasında yapıldığının bildirilmesi nedeniyle, Taşucu Deniz Limanı Gümrük Kapısında yolcu giriş ve çıkış saatleri dikkate alınarak 10:00-02:00 saatleri arasında iki vardiya halinde oy kullandırılmasına karar verilmelidir.

S O N U Ç :

Açıklanan nedenlerle;

1- Taşucu Deniz Limanı Gümrük Kapısında yolcu giriş ve çıkış saatleri dikkate alınarak 10:00-02:00 saatleri arasında iki vardiya halinde oy kullandırılmasına,

2- Kararın Resmi Gazetede yayımlanmasına,

3- Karar örneğinin Silifke İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ile siyasi partiler genel başkanlıklarına, Dışişleri Bakanlığına, Ulaştırma Bakanlığına, Gümrük Müsteşarlığına, Mersin Valiliğine, Silifke Kaymakamlığına ve Kurulumuz İdari ve Mali İşler Daire başkanlığı ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

9/4/2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

             Başkan                         Başkanvekili                                     Üye                                             Üye

             Ali EM                      Kırdar ÖZSOYLU                     Bahadır DOĞUSOY                       Hüseyin EKEN

 

 

                           Üye                                                 Üye                                                 Üye

           M. Zeki ÇELEBİOĞLU                   Muharrem COŞKUN                      Mehmet KÜRTÜL