14 Nisan 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27905

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE İSLAM ÜLKELERİ STANDARDLAR

VE METROLOJİ ENSTİTÜSÜ ARASINDA İSLAM ÜLKELERİ STANDARDLAR

VE METROLOJİ ENSTİTÜSÜNÜN TÜRKİYEDE KURULMASI

HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

             Kanun No. 6220                                                                                                    Kabul Tarihi: 31/3/2011

MADDE 1 – (1) 7 Ekim 2010 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü Arasında İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü’nün Türkiye’de Kurulması Hakkında Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2011