14 Nisan 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27905

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL DERSHANELER YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/10/2009 tarihli ve 27383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“ç) Kontenjanı 200’ü aşan kurumlarda rehber öğretmen,”

“Kontenjanı 200’ün altında olup rehber öğretmen görevlendirilmeyen kurumlarda rehber öğretmenin görevlerini kurumdaki öğretmenlerden biri yürütür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Dershaneye kayıtlı öğrenciler ile dershaneye kayıtlı olmayıp düzey belirleme ve deneme sınavlarına katılan öğrencilerden sınav için ücret alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğretime başlamadan önce dershaneye kaydolacak öğrencilerin bilgi seviyelerini tespit etmek amacıyla düzey belirleme sınavı yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Program süresince, öğretmenler kurulunca belirlenen tarihlerde ikiden az olmamak üzere deneme sınavı yapılır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/10/2009

27383