14 Nisan 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27905

ATAMA KARARLARI

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/283

             1 – 1. Derece kadrolu Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcılığına

             Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Emin BİLMEZ’in,

             1. Derece kadrolu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığına

             Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa KARABİNA’nın atanmaları,

             657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

                                                                                  13/4/2011

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Osman GÜNEŞ

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/170

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli;

-Isparta Defterdarlığına Şanlıurfa Defterdarı Rahmi TURAN'ın,

-Şanlıurfa Defterdarlığına Hatay Defterdarı İsmail ÇELİK'in,

-Hatay Defterdarlığına Mardin Defterdarı Mustafa AKDEMİR'in,

-Mardin Defterdarlığına Konya Defterdar Yardımcısı İsmail TARIM'ın,

-Düzce Defterdarlığına Aydın Defterdarı Sebahattin PARMAKERLİ'nin,

-Aydın Defterdarlığına Edirne Defterdarı Murat YILDIRIMLI'nın,

-Edirne Defterdarlığına Ağrı Defterdarı İzzet PATAN'ın,

-Ağrı Defterdarlığına Eskişehir Defterdar Yardımcısı Ali Osman KARAKÖSE'nin,

-Giresun Defterdarlığına Gümüşhane Defterdarı Sedat AYYILDIZ'ın,

-Gümüşhane Defterdarlığına Diyarbakır Defterdarı Mehmet Adil DEMİREL'in,

-Diyarbakır Defterdarlığına Siirt Defterdarı Musa AVCU'nun,

-Siirt Defterdarlığına Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü Niyazi ÖZKAYA'nın,

-Aksaray Defterdarlığına Erzincan Defterdarı Ali AYKAŞ'ın,

-Tekirdağ Defterdarlığına Milli Emlak Başkontrolörü Yusuf ATILĞAN'ın,

-Tokat Defterdarlığına Karaman Defterdarı Cuma ARSLANTAŞ'ın,

-Karaman Defterdarlığına Tokat Defterdarı Necmettin HEPER'in,

-Bartın Defterdarlığına Samsun Defterdarı Ali SAĞLAM'ın,

-Samsun Defterdarlığına Sinop Defterdarı Hayati DİNÇ'in,

-Sinop Defterdarlığına Kırşehir Defterdarı Mehmet Emin NARTA'nın,

-Kırşehir Defterdarlığına Batman Defterdarı İsmet TAPAR'ın,

-Batman Defterdarlığına Kastamonu Defterdar Yardımcısı Hasan KOCA'nın,

-Amasya Defterdarlığına Kars Defterdarı Hanifi ERASLAN'ın,

-Kars Defterdarlığına Erzurum Defterdarı Osman ŞİMŞEK'in,

-Erzurum Defterdarlığına Rize Defterdarı Ali TONGÜL'ün,

-Rize Defterdarlığına Ardahan Defterdarı Nurettin DİRİCAN'ın,

-Ardahan Defterdarlığına Muş Defterdarı Mehmet ÖZTÜRK'ün,

-Muş Defterdarlığına Tunceli Defterdarı Hatice İŞCEN ERCOŞMAN'ın,

-Tunceli Defterdarlığına Adana Defterdar Yardımcısı Ömer Faruk ÖNEL'in,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 74 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

                                                                                  13/4/2011

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı