14 Nisan 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27905

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                           13 Nisan 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-4390

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Türk Hava Yolları’nın Erbil Hattı Açılış Programına katılmak üzere; 14 Nisan 2011 tarihinde Irak’a gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, İçişleri Bakanı Osman GÜNEŞ’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                 13 Nisan 2011

      B.01.0.KKB.01-06-145-374

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 13/4/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4390 sayılı yazınız.

             Türk Hava Yolları’nın Erbil Hattı Açılış Programına katılmak üzere, 14 Nisan 2011 tarihinde Irak’a gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, İçişleri Bakanı Osman GÜNEŞ’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI