14 Nisan 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27905

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                       13 Nisan 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-4378

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 14 Nisan 2011 tarihinde Slovenya Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             13 Nisan 2011

      B.01.0.KKB.01-06-144-373

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 13/4/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4378 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Nisan 2011 tarihinde Slovenya Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI