14 Nisan 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27905

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                       13 Nisan 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-4377

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             G-20 Toplantısı ile Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları’na katılmak üzere; 14 Nisan 2011 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             13 Nisan 2011

      B.01.0.KKB.01-06-143-372

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 13/4/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4377 sayılı yazınız.

             G-20 Toplantısı ile Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları’na katılmak üzere, 14 Nisan 2011 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI