14 Nisan 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27905

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1597

             Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulunun 4/4/2011 tarihli ve 2011/6 sayılı Raporu üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3 üncü, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Kanunun 5 inci, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                   S. A. KAVAF                        A. BABACAN                                  H. YAZICI

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                      Devlet Bakanı V.

 

           H. YAZICI                                    F. N. ÖZAK                            E. GÜNAY                                     F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                       Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı

 

          C. YILMAZ                                  S. A. KAVAF                          C. YILMAZ                                A. KAHRAMAN

       Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                                  O. GÜNEŞ                             T. YILDIZ                                    M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                     Dışişleri Bakanı V.                             Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                                  M. DEMİR                            R. AKDAĞ                                  M. H. SOLUK

     Milli Eğitim Bakanı                   Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                                 Ö. DİNÇER                            N. ERGÜN                                     T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                       E. GÜNAY                                                                           V. EROĞLU

                             Kültür ve Turizm Bakanı                                                           Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Metin ve Ekleri görmek için tıklayınız.