14 Nisan 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27905

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1593

             Ekli “2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 28/3/2011 tarihli ve 2898 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                               S. A. KAVAF                            A. BABACAN                                      H. YAZICI

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                          Devlet Bakanı V.

 

           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                    F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                     Devlet Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                    A. KAHRAMAN

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                     Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                              O. GÜNEŞ                            A. DAVUTOĞLU                                   M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                                   Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                      M. H. SOLUK

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                                   Ulaştırma Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                             Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                         T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                   E. GÜNAY                                                                            V. EROĞLU

                         Kültür ve Turizm Bakanı                                                           Çevre ve Orman Bakanı