14 Nisan 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27905

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2011/1669

             25 Kasım 2009 tarihinde Trablus’ta imzalanan ve 6/4/2011 tarihli ve 6224 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 8/4/2011 tarihli ve HUMŞ/1527832 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                                  A. BABACAN                              M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                              M. Z. ÇAĞLAYAN                            F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                                  C. YILMAZ                            A. KAHRAMAN

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                              O. GÜNEŞ                                     H. YAZICI                                M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                             Dışişleri Bakanı V.                         Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                    R. AKDAĞ                              M. H. SOLUK

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                        Sağlık Bakanı                           Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                    N. ERGÜN                                 T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı               Sanayi ve Ticaret Bakanı         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                               E. GÜNAY                                                                                       V. EROĞLU

                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                                       Çevre ve Orman Bakanı

 

Türkçe ve Yabancı Dil Metinler için tıklayınız.