13 Nisan 2011 Tarihli ve 27904 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—   Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal Beyanında Bulunulması ve Karar Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Harran Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Harran Üniversitesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Harran Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—   Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—   Yüksek Seçim Kurulunun 5/4/2011 Tarihli ve 308 Sayılı Kararı

 

DÜZELTME   (6215 Sayılı Kanun ve Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2011/31 Sayılı Kararı ile İlgili)

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri