13 Nisan 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27904

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

             Karar No: 308

- K A R A R -

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 5/4/2011 tarihli, C.05.0.İMİ.0.88- sayılı yazıda aynen; “Yüksek Seçim Kurulunun 8/3/2011 tarihli, 169 sayılı kararına ekli “XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Örnek: 135 sayılı Genelge”nin Oy Verme Süresi başlıklı 22. maddesinde Yüksek Seçim Kurulunca başka süre  belirlenmemişse saat 08.00'den 17.00'ye kadar geçecek zaman oy verme süresi olarak belirlenmiştir.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Oy verme süresi başlıklı 89. maddesinde “Oy verme günü, saat sekizden on yediye kadar geçecek zaman, oy verme süresidir. Ancak, saat on yediye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekliyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanırlar.

Oy verme süresinin başlayış ve bitiş saatleri, sürenin korunması kaydıyla, mevsim ve bölge özellikleriyle ulaşım durumlarına göre, bütün yurtta veya gerekli görülen seçim çevrelerinde, seçim gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla, Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde, güneşin doğuş ve batış sürelerine ilişkin değerlendirmelere göre XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 12 Haziran 2011 Pazar günü itibariyle bütün Yurtta illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıklar ışığında, oy verme süresinin başlangıç ve bitiş saatlerinin saptanması hususunda Yüksek Seçim Kurulunca gerekli kararın alınmasını takdirlerinize arz ederim.” denilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Kurulumuz Başkanlığının 14/3/2011 tarihli, 1353 sayılı yazısı ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden 12 Haziran 2011 Pazar günü itibariyle bütün Yurtta illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıkların bildirilmesi istenilmiş, anılan Kurumun bila tarihli, 502 sayılı yazısı ile il merkezlerinde güneşin Türkiye yaz saati ile doğuş-batış zamanlarının Başkanlığımıza bildirildiği anlaşılmıştır.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde, oy verme süresi Kurulumuzca incelenmiş, güneşin doğuşuna ve batışına ilişkin değerlendirmelere göre, XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 12 Haziran 2011 Pazar günü itibariyle oy verme süresinin korunmak kaydıyla bütün Yurtta illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıklar dikkate alınarak, aşağıda adları yazılı illerde oy verme süresinin başlangıç ve bitiş saatlerinin, Başkanlık teklifinde sözü edilen 89 uncu maddede belirtilen saatlerden ayrı ve farklı olarak saptanması gerekli görülmüştür.

S O N U Ç:

Açıklanan nedenlerle;

12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde;

1- Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis İllerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00 - 16.00 olarak saptanmasına,

2- Yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatlerinin 08.00 - 17.00 olarak belirlenmesine,

3- Bu kararın duyuru olarak TRT’de ve ayrıca Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

4- Karar örneğinin İçişleri Bakanlığına ve seçime katılacak siyasi partiler genel başkanlıklarına gönderilmesine,

5- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce tüm il ve ilçe seçim kurulları başkanlıklarına iç mail yolu ile gönderilmesine,

5/4/2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

                Başkan                        Başkanvekili                                       Üye                                         Üye

                Ali EM                     Kırdar ÖZSOYLU                       Bahadır DOĞUSOY                   Hüseyin EKEN

 

 

                   Üye                                    Üye                                               Üye                                         Üye

  M. Zeki ÇELEBİOĞLU     Muharrem COŞKUN                     Mehmet KÜRTÜL               Turan KARAKAYA

 

 

                                   Üye                                             Üye                                             Üye

                            Nilgün İPEK                            Halim AŞANER                    Sadık DEMİRCİOĞLU