12 Nisan 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27903

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2011/1466

             8 Kasım 2006 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve 9/11/2010 tarihli ve 6071 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Karadeniz’e Sahildar Devletlerin Sınır/Sahil Güvenlik Makamları Arasındaki İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/1/2011 tarihli ve HUMŞ/1902644 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

           M. AYDIN                                F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

       Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                                  F. ÇELİK                                 C. YILMAZ                                    S. ERGİN

         Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                           M. V. GÖNÜL                         A. DAVUTOĞLU                               C. YILMAZ

   Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı V.                         Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı V.

 

        N. ÇUBUKÇU                            B. YILDIRIM                              R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı V.                  Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              V. EROĞLU                              M. M. EKER                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.       Sanayi ve Ticaret Bakanı V.           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                               E. GÜNAY                                                                                   V. EROĞLU

                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                                   Çevre ve Orman Bakanı

 

Türkçe ve Yabancı Dil metinler için tıklayınız.