12 Nisan 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27903

TBMM KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN TATİLE

GİRMESİNE İLİŞKİN KARAR

             Karar No. 992                                                                                                          Karar Tarihi: 6/4/2011

             Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 12 Nisan 2011 Salı gününden başlamak üzere, 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılması kararlaştırılan Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçların, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 37 nci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 3 üncü maddelerine göre, Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye Radyo ve Televizyonlarından ilanını takip eden beşinci gün saat 15.00’te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 6 Nisan 2011 tarihli 87 nci Birleşiminde karar verilmiştir.