12 Nisan 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27903

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                           11 Nisan 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-4268

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 10 Nisan 2011 tarihinden itibaren Mısır Arap Cumhuriyeti, Macaristan, Fransa, Katar ve Almanya Federal Cumhuriyeti’ne giden Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                 11 Nisan 2011

      B.01.0.KKB.01-06-142-371

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 11/4/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4268 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 10 Nisan 2011 tarihinden itibaren Mısır Arap Cumhuriyeti, Macaristan, Fransa, Katar ve Almanya Federal Cumhuriyeti’ne giden Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI