12 Nisan 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27903

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                           11 Nisan 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-4267

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Nisan 2011 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                 11 Nisan 2011

      B.01.0.KKB.01-06-141-370

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 11/4/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4267 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Nisan 2011 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI