12 Nisan 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27903

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                           11 Nisan 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-4266

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Nisan 2011 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                 11 Nisan 2011

      B.01.0.KKB.01-06-140-369

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 11/4/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4266 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Nisan 2011 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI