12 Nisan 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27903

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2011/1576

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 31 Aralık 2008 tarihinde imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye’nin ENPI Karadeniz Havzası Programı’na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2007 Yılı Finansman Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 21/2/2011 tarihli ve HUMŞ/7786399 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/3/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                              M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı

 

          F. N. ÖZAK                              S. A. KAVAF                                  C. YILMAZ                                A. KAHRAMAN

       Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                              O. GÜNEŞ                                A. DAVUTOĞLU                               M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                                Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                    R. AKDAĞ                                  M. H. SOLUK

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                    N. ERGÜN                                     T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı               Sanayi ve Ticaret Bakanı          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                   E. GÜNAY                                                                            V. EROĞLU

                         Kültür ve Turizm Bakanı                                                           Çevre ve Orman Bakanı

 

Türkçe ve Yabancı Dil metinler için tıklayınız.