10 Nisan 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27901

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2011/1467

             18 Mart 2009 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 29/12/2010 tarihli ve 6095 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik “Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ve eki “Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 21/1/2011 tarihli ve HUMŞ/4576894 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

           M. AYDIN                                F. N. ÖZAK                              M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

       Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                                  F. ÇELİK                                     C. YILMAZ                                    S. ERGİN

         Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                           M. V. GÖNÜL                             A. DAVUTOĞLU                               C. YILMAZ

   Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı V.                             Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı V.

 

        N. ÇUBUKÇU                            B. YILDIRIM                                  R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı V.                      Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              V. EROĞLU                                  M. M. EKER                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.           Sanayi ve Ticaret Bakanı V.        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                               E. GÜNAY                                                                                V. EROĞLU

                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı

 

Türkçe ve Yabancı Dil metinler için tıklayınız.