6 Nisan 2011 Tarihli ve 27897 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, İçişleri Bakanı Osman GÜNEŞ’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar ile Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar ve Defterler Hakkında Yönetmelik

—  Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik

—  Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bingöl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Dicle Üniversitesi Yaşayan Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kırklareli Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Rize Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

—  Elma İhracatında İhracat İadesi Yardımı Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/2)

—  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/60, K: 2010/119 Sayılı Kararı (11.4.1928 Tarihli ve 1219, 31.12.1980 Tarihli ve 2368, 7.5.1987 Tarihli ve 3359 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 28.3.2007 Tarihli ve 5614 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 6. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de, Yüksek Seçim Kurulunun 313 ve 317 sayılı Kararlarıı yayımlanmıştır.