6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27897

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                 1 Nisan 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-3957

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             “II. Uluslararası Yatırım Konferansı ve Saraybosna İş Forumu”na katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere; 6 Nisan 2011 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, İçişleri Bakanı Osman GÜNEŞ’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                       1 Nisan 2011

      B.01.0.KKB.01-06-136-351

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 1/4/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-3957 sayılı yazınız.

             “II. Uluslararası Yatırım Konferansı ve Saraybosna İş Forumu”na katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Nisan 2011 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, İçişleri Bakanı Osman GÜNEŞ’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI