5 Nisan 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27896

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                             1 Nisan 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-3952

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Nisan 2011 tarihinde Endonezya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                   1 Nisan 2011

      B.01.0.KKB.01-06-131-346

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 1/4/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-3952 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Nisan 2011 tarihinde Endonezya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI