5 Nisan 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27896

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2011/1586

             19 Nisan 2007 tarihinde Belgrad’da imzalanan ve 23/2/2011 tarihli ve 6146 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinde Deniz Otoyollarının Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Muhtırası”nın ilişik beyan ile onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 29/3/2011 tarihli ve HUMŞ/6153617 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/3/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                                C. YILMAZ                                    M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.                       Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                                H. YAZICI                                      F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı

 

          F. N. ÖZAK                              S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                A. KAHRAMAN

       Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                              O. GÜNEŞ                                 M. AYDIN                                     O. GÜNEŞ

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı V.                           Maliye Bakanı V.

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                  M. H. SOLUK

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                     T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                   E. GÜNAY                                                                               V. EROĞLU

                         Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı

 

Türkçe ve Yabancı Dil metinler için tıklayınız.