3 Nisan 2011 Tarihli ve 27894 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6216    Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Cumhurbaşkanlığına, 3-5 Nisan 2011 Tarihleri Arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Sadık YAKUT’un, Daha Sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒa, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2011/1534  Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

2011/1549  Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

—  Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİK

—  Tunceli Üniversitesi Alevilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri