3 Nisan 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27894

ATAMA KARARLARI

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/210

             1 - Açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına, Avrupa Birliği Genel Müdürü (33223) Mustafa ELÇİM’in atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 - Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

2/4/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                           Ahmet KAHRAMAN

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/211

             1 - Açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İşyurtları Kurumu Daire Başkanı (34149) Ömür BORAZAN’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 - Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

2/4/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                           Ahmet KAHRAMAN

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/212

             1 - Açık bulunan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı (32199) Sefa MERMERCİ’nin atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 - Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

2/4/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                           Ahmet KAHRAMAN

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/213

             1 - Açık bulunan Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı (40248) Sıtkı Hasan SÖYLEMEZOĞLU’nun atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 - Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

2/4/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                           Ahmet KAHRAMAN

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/214

             1 - Açık bulunan Eğitim Dairesi Başkanlığına, Personel Genel Müdür Yardımcısı (34418) Muharrem ÜRGÜP’ün atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 - Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

2/4/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                           Ahmet KAHRAMAN

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

             Millî Savunma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/220

             1 - Bu Kararnamede kimliği yazılı sekiz askerî hâkimin Askerî Yargıtay Üyeliğine atanmaları, 1600 sayılı Askerî Yargıtay Kanunu'nun 12 ve 14'üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 - Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

2/4/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             M. Vecdi GÖNÜL

                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı

 

8'inci Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.liğinden, Hâk.Yb., Yusuf Tamer ÇETİN, ISPARTA, 1990-Mu.9, 30.08.2009, Askerî Yargıtay Üyeliğine.

MSB Kan.ve Kar.D.Bşk.lığı Yas.İşl. Koor.ve Tkp.Ş.Md.lüğünden, Hâk.Yb., Muharrem KÖSE, AMASYA, 1992-6, 30.08.2009, Askerî Yargıtay Üyeliğine.

Ege Or.K.lığı As.Sav.lığı Yrdc.As.Sav.lığından, Hâk.Yb., Menderes SAĞUT, KAHRAMANMARAŞ, 1989-2, 30.08.2009, Askerî Yargıtay Üyeliğine.

1'inci Or.K.lığı As.Mah.As.Hak.liğinden, Hâk.Yb., Turgay ÖZTOPRAK, ANKARA, 1991-Top.51, 30.08.2010, Askerî Yargıtay Üyeliğine.

J.Asyş.Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.liğinden, Hâk.Yb., Hamza İLBEĞİ, KIRŞEHİR, 1991-J.12, 30.08.2009, Askerî Yargıtay Üyeliğine.

Askerî Yargıtay Başsavcı Yrdc.lığından, Hâk.Yb., Özcan ERSAYIN, MANİSA, 1990-Mu.15, 30.08.2009, Askerî Yargıtay Üyeliğine.

Gnkur.Ad.Müş.liği Uluslararası Huk.İşl.Ş.Md.lüğünden, Hâk.Yb., Muzaffer Yasin ASLAN, DENİZLİ, 1992-4, 30.08.2009, Askerî Yargıtay Üyeliğine.

Askerî Yargıtay Bşk.lığı 1'inci D.Tet.Hak.liğinden, Hâk.Yb., Şeref AYYILDIZ, AFYONKARAHİSAR, 1992-10, 30.08.2009, Askerî Yargıtay Üyeliğine.

—— • ——

             Millî Savunma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/221

             1 - Bu Kararnamede kimliği yazılı iki askerî hâkimin Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğine atanmaları, 1602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 9'uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 - Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

2/4/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             M. Vecdi GÖNÜL

                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı

 

Gnkur.As.Sav.lığı Yrdc.As.Sav.lığından, Hâk.Yb., Yaşar YÜCE, GÜMÜŞHANE, 1992-5, 30.08.2010, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğine.

Gnkur.As.Mah.As.Hakimliğinden, Hâk.Yb., Cemil ÇELİK, ERZURUM, 1993-4, 30.08.2010, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğine.

—— • ——

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/215

             1 - 1. Derece kadrolu Yenimahalle Kaymakamlığına

             Çubuk Kaymakamı Meftun DALLI'nın,

             1. Derece kadrolu Pursaklar Kaymakamlığına

             Talas Kaymakamı Salih BIÇAK'ın,

             1. Derece kadrolu Çubuk Kaymakamlığına

             Altınova Kaymakamı Cemal ŞAHİN'in,

             1. Derece kadrolu Antalya/Kemer Kaymakamlığına

             Kiraz Kaymakamı Murat BULACAK'ın atanmaları,

             657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 - Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

2/4/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Osman GÜNEŞ

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

             Dışişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/216

             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına, Tuncay BABALI'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 - Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

2/4/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/205

             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Sayıştay Başsavcılığına Muhasebat Genel Müdürü Ömer DUMAN’ın,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Muhasebat Genel Müdürlüğüne Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Daire Başkanı Mehmet SARITAŞ’ın,

             Atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B, 74 ve 76 ncı maddeleri, 6085 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 - Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

2/4/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı