3 Nisan 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27894

ATAMA KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1549

             Ekli listede adları yazılı kişilerin karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; Dışişleri Bakanlığının 27/1/2011 tarihli ve 370 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     B. ARINÇ                         A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                                  F. N. ÖZAK                   M. Z. ÇAĞLAYAN                         F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                                  S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                               S. ERGİN

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                               B. ATALAY                    A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                        İçişleri Bakanı                    Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                           R. AKDAĞ                            B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                                 Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

31/1/2011 TARİHLİ VE 2011/1549 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

ADI-SOYADI                                         HALEN BULUNDUĞU GÖREV               ATANDIĞI GÖREV

Nihat AKYOL                                           Venezuela Nezdinde Türkiye                          Merkeze

                                                                  Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

Muhsin Tuğrul KILIÇASLAN                 Elçi, Genel Müdür Yardımcısı                        Venezuela Nezdinde Türkiye

                                                                                                                                          Cumhuriyeti Büyükelçisi