3 Nisan 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27894

ATAMA KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1534

             Ekli listede adları yazılı kişilerin karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; Dışişleri Bakanlığının 28/2/2011 tarihli ve 830 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/3/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                         F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                               S. ERGİN

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

          E. GÜNAY                             B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                İçişleri Bakanı                        Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                            B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı      Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

4/3/2011 TARİHLİ VE 2011/1534 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

ADI-SOYADI                                     HALEN BULUNDUĞU GÖREV           ATANDIĞI GÖREV

Veka İNAL                                           Belarus Nezdinde Türkiye                           Merkeze

                                                              Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

Cevat Nezihi ÖZKAYA                        Büyükelçi Başbakanlık Kıbrıs İşleri            Belarus Nezdinde Türkiye

                                                              Başmüşaviri                                                Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

Ayşe Ayhan ASYA                              Letonya Nezdinde Türkiye                          Merkeze

                                                              Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

Şerife Serap ÖZCOŞKUN                    Elçi, Genel Müdür Yardımcısı                    Letonya Nezdinde Türkiye

                                                                                                                                  Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

Kemal DEMİRCİLER                           Milli Güvenlik Kurulu Genel                      Zimbabve Cumhuriyeti Nezdinde

                                                              Sekreterliği Daire Başkanı                           Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi