3 Nisan 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27894

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                     1 Nisan 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-3888

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Nisan 2011 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          1 Nisan 2011

      B.01.0.KKB.01-06-130-341

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 1/4/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-3888 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Nisan 2011 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI