3 Nisan 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27894

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                          T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         2 Nisan 2011

       B.01.0.KKB.01-06/B-7-339

BAŞBAKANLIĞA

             3-7 Nisan 2011 tarihlerinde Endonezya’ya resmi bir ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, 3-5 Nisan 2011 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Sadık YAKUT, daha sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali ŞAHİN vekâlet edecektir.

             Gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI